Razlika med polnim in popoldanskim s.p.

Kakšna je razlika med polnim in popoldanskim s.p.?

 

Polni s.p. (iz naslova opravljanja dejavnosti)

Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače.

V prihodnjih letih pa glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu in sicer, kateri razred oziroma katero zavarovalno osnovo uporabite, ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete obračunane prispevke za socialno varnost.(poenostavljeno povedano: doseženemu dobičku iz preteklega leta se prištejejo vsi obračunani prispevki za obvezna socialna zavarovanja; ta znesek se primerja z lestvico, ki ima 8 razredov in za vsak razred se določi bruto zavarovalna osnova v % od mesečne povprečne plače predpreteklega v R Sloveniji (PP), od katere mora podjetnik potem plačati prispevke za tisti mesec.

To pomeni, da se mesečni prispevki, razen v prvem razredu, kjer se plačujejo od minimalne plače, spreminjajo mesečno in le-to mora podjetnik skrbno spremljati). V primeru, da je doseženi dobiček enak nič ali negativen (izguba), pomeni, da je osnova za določitev ustreznega razreda enaka znesku obračunanih prispevkov za siocialno varnost. Od meseca januarja 2012 dalje znaša minimalna plača 763,06€ bruto, kar pomeni, da znašajo minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene 291,49€ mesečno.

Najvišji mesečni prispevki znašajo (oktober 2012) 1.387,07€.

  • Razred 1 veljavnaminimalna plača
  • Razred 2 60% povprečne plače predpreteklega meseca
  • Razred 3 90% povprečne plače predpreteklega meseca
  • Razred 4 120% povprečne plače predpreteklega meseca
  • Razred 5 150% povprečne plače predpreteklega meseca
  • Razred 6 180% povprečne plače predpreteklega meseca
  • Razred 7 210% povprečne plače predpreteklega meseca
  • Razred 8 240% povprečne plače predpreteklega meseca

Samostojni podjetnik, ki ima registriran polni s.p. lahko tudi že prvo leto plačuje višje prispevke (od 2. do 8. razreda) v kolikor to želi.

V kolikor zasebnik ni posloval celotno prvo leto mora za določitev višine prispevkov v drugem letu poslovanja,vsoto (znesk iz zap. 9 davčnega obračuna +obračunani prispevkiza socialno varnost) preračunati na letno raven:

Primer:

Zasebnik je v letu 2011 posloval le tri mesece, imel 2.000€ dobička (znesek vpisan v zap. 9. davčnega obračuna), ter imel v letu 2011 obračunanih 857,37€.

2.000€+857,37=2.857,37 2.857,37/3×12= 11.429,48€ ,

kar pomeni plačevanje prispevkov v naslednjem letu od 60% povprečne plače predpreteklega meseca(2.razred).

Število mesecev poslovanja se določi tako, da v primeru, če je podjetnik v mesecu ko je začel s poslovanjem, posloval več kot 15 dni se šteje cel mesec, v nasprotnem primeru se prvi mesec poslovanja ne šteje.

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za določitev razreda za plačevanje prispevkov upošteva zadnja odločba o odmeri dohodnine.

POMEMBNO !
Nova razvrstitev v zavarovalno osnovo se določi za mesec po mesecu, ko je bil davčni upravi RS oddan davčni obračun. Ker bo večina davčnih obračunov oddana v mesecu marcu 2012, se nova razvrstitev upošteva pri obračunu prispevkov za mesec april 2012 (rok plačila 15.05.2012).

Vrste prispevkov, ki jih mora zasebnik plačevati:

Vir: DURS

Popoldanski s.p. (pavšalisti)

Pavšalni prispevek za PIZ (za invalidnost, telesno okvaro, smrt, poškodbe pri delu)od maja 2012 znašajo 32,14€.Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen od januarja 2012 znašajo 4,53 EUR.

Študenti, upokojenci in zaposleni za krajši delovni čas (manj kot 40 ur na teden) od 134,77 EUR dalje. Samostojni podjetnik mora ne glede na obliko (polni ali popoldanski s.p.) plačati prispevke vsak mesec (ne glede na to ali je tisti mesec kaj zaslužil ali ne) do 15. v mesecu za pretekli mesec. Višina prispevkov se spreminja in usklajuje z inflacijo, zato vam svetujemo, da to skrbno spremljate. V primeru spremembe statusa samostojnega podjetnika iz popoldanskega v polni s.p., se mu v tistem koledarskem letu obračunavajo prispevki za obvezna socialna zavarovanja od minimalne plač

DOHODNINA

Letni stroški: davek od dohodka iz opravljanja dejavnosti (dohodnina) , plačilo AJPES za oddajo bilance in plačilo računovodskih storitev za izdelavo letnega poročila.

Ne glede na obliko s.p.-ja, je podjetnik je obdavčen po dohodninski lestvici, kjer se dobiček sešteva z rednimi prihodki in se šteje v dohodninsko osnovo.

Spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, analizira promet ter omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev. Z nadaljno uporabo se strinjate k uporabi piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Nastavitve.