Pogoji uporabe

1. Pogoji

Ti pogoji veljajo za spletno stran "Delo na uro«, ki se nahaja na spletnem naslovu www.delonauro.si in na vseh spletnih mestih, kateri so povezani s spletnihm naslovom www.delonauro.si ter z odvisnimi družbami in podružnicami »Delo na uro«. "Delo na uro" je lastnina projektne skupine "Delo na uro", ki je organizirana s strani "Rok Založnik s.p.".

Z vstopom na to spletno mesto se strinjate, da vas zavezujejo pogoji uporabe spletnega mesta, vsi veljavni zakoni in predpisi, in se nadalje strinjate, da ste odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni. Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, je uporaba ali dostop do teh strani prepovedana. Materiali na tej spletni strani so zaščiteni z avtorskimi pravicami ter avtorskim pravom in so predmet dovoljenj, pridobljenih za to spletno stran

2. Vsebina

Vsa besedila, slike, uporabniški vmesniki, vizualni vmesniki, fotografije, logotipi, zvoki, glasba, umetniška dela in računalniška koda (s skupnim imenom »vsebina«), vključno z, vendar ne omejeno na obliko, strukturo, izbor, usklajevanje, izražanja, "videz in občutek" in ureditev takšne vsebine, vsebovane na spletni strani "Delo na uro« " so v lasti, nadzoru in licencirani s strani »Delo na uro«, ter so zaščiteni z znamko, avtorskimi pravicami, patenti in blagovnimi znamkami ter pravicami intelektualne lastnine.

Razen tam, kjer je izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, se noben del mesta in vsebine ne sme kopirati, reproducirati, znova naložiti, objaviti, javno prikazovati, kopirati kodiranje prevesti, posredovati ali distribuirati na kakršen koli način (vključno z "zrcaljenjem") s strani katerega koli drugega računalnika, strežnika, spletne strani ali drugega medija za objavo ali distribucijo ali za katero koli trgovsko podjetje, brez predhodnega pisnega soglasja "Delo na uro«.

3. Dovoljenje za uporabo

Uporabniki imajo pravico do uporabe storitve »Delo na uro«. S tem potrjujemo pravico do uporabe storitve. To dovoljenje uporabnikom ne daje pravice do naslednjih dejanj:

  1. Spreminjanje ali kopiranje materialov »Delo na uro«;
  2. Uporaba materialov za druge namene, kot je navedeno na spletni strani »Delo na uro«;
  3. Poskus razčlenjenja ali obratnega inženiringa katere koli programske opreme, ki se nahaja na spletni strani »Delo na uro«;
  4. Kršenje avtorskih pravic ali katerekoli druge lastninske pravice objavljenega materiala.
  5. Prenos materialov drugi osebi ali zrcaljenje materiala na katerikoli drug strežnik

Ta licenca samodejno preneha, če uporabnik krši katero od zgornjih omejitev in je lahko odpovedan s strani »Delo na uro« kadarkoli. Ob zaključku pregleda materialov na spletni strani ali po prenehanju te licence, morate uničiti vse prenesene materiale, ne glede na to, ali se ta nahaja v elektronski ali tiskani obliki.

4. Omejitev odgovornosti

"DELO NA URO" NE OBLJUBLJA, DA BO SPLETNO MESTO ALI VSEBINA NA RAZPOLAGO BREZ NAPAK ALI NEPREKINJENO, KOT TUDI SE NE ZAVEZUJE, DA BODO MOREBITNE NAPAKE ODPRAVLJENE IN SE NE ZAVEZUJE, DA BO VAŠA UPORABA SPLETNEGA MESTA JAMČILA KAKRŠNEKOLI REZULTATE. STRANI IN NJENE VSEBINE SO OBJAVLJENE NA PODLAGI »KOT-JE« IN »KOT-DOSTOPNO«. VSE INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI SE LAHKO SPREMENIJO BREZ OBVESTILA. "DELO NA URO" NE MORE ZAGOTOVITI, DA BODO VSE DATOTEKE ALI DRUGI PODATKI NA SPLETNI STRANI BREZ VIRUSOV ALI DRUGE KONTAMINACIJE IN DA NIMAJO UNIČUJOČIH LASTNOSTI. "DELO NA URO" ZAVRAČA VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI ZAKONSKE, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI NATANČNOSTI, NEKRŠENJEM IN USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN. "DELO NA URO" ZAVRAČA VSAKO ODGOVORNOST ZA DEJANJA, OPUSTITVE IN IZVEDBO KATEREKOLI TRETJE OSEBE V ZVEZI ALI POVEZAVI Z VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA IN/ALI KATEREKOLI STORITVE »DELO NA URO«. ZA UPORABO SPLETNE STRANI »DELO NA URO« ALI KATEREKOLI POVEZANE STRANI PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST. VAŠE EDINO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA S SPLETNIM MESTOM ALI VSEBINO »DELO NA URO« JE, DA PRENEHATI UPORABLJATI SPLETNO MESTO »DELO NA URO« ALI KATEREKOLI VSEBINE »DELO NA URO«. TA OMEJITEV JE DEL DOGOVORA MED POGODBENIKOMA.

Gornje opozorilo velja tudi za škodo, obveznosti ali poškodbe, ki jo je povzročila odpoved delovanja, napake, opustitve, prekinitve, izbrisa, napake, zamude pri operaciji ali prenosa, računalniškega virusa, okvare komunikacijske linije, kraje ali uničenja ali nepooblaščenega dostopa do elektronskih spreminjanje ali uporabo, ali zaradi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti ali drugega pravnega temelja.

"Delo na uro" si pridržuje pravico, da stori kar koli od naslednjega kadarkoli, brez predhodnega obvestila: (1) spremeni, začasno ustavi ali prekine delovanje ali dostop do strani ali katerega koli dela spletnega mesta iz kakršnega koli razloga; (2) spremeni spletno mesto ali katerikoli del spletne strani in vse veljavne pravilnike, ali pogoje, in (3) prekine z delovanjem storitve, spletnega mesta ali katerega koli dela spletne strani, v primeru potreb za izvedbo rednega ali izrednega vzdrževanja, odpravljanja napak, ali drugih sprememb.

V nobenem primeru niso »Delo na uro« ali partnerski dobavitelji odgovorni za kakršno koli škodo (vključno, brez omejitev, odškodnino za izgubo podatkov ali dobička, ali zaradi prekinitve poslovanja,), ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na spletni strani »Delo na uro«, tudi če je »Delo na uro« ali njihov pooblaščeni zastopnik bil obveščen ustno ali pisno o možnosti take škode. Ker nekateri pravni sistemi ne dopuščajo omejitev na vštete garancije, ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, so te omejitve veljavne v primerih, kjer to dopušča pravni sistem.

Spletna stran in storitev »Delo na uro« omogoča povezovanje med uporabniki. "Delo na uro" ne odgovarja za objavljene vsebine in nadaljnje interakcije med uporabniki "Delo na uro". Posledično "Delo na uro" ni odgovorno za količino in kakovost dela svojih uporabnikov, ter ni odgovorno za plačila med uporabniki. "Delo na uro" podpira vse pravne oblike dela in ne odgovarja za dogovore nezakonitega (črnega) dela.

Obveznosti "Delo na uro«, če obstojajo, glede na svoje izdelke in storitve, urejajo izključno pogodbe, na podlagi česar so pridobljene, in nič, kar je objavljeno na tem mestu, na te pogodbe ne vpliva oziroma jih ne spreminja.
"Delo na uro" lahko spremeni vse izdelke ali storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, kotu tudi veljavne cene teh izdelkov in storitev, kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Gradiva na tem spletnem mestu v zvezi z izdelki in storitvami so lahko zastarela in "Delo na uro" se ne obvezuje, da bo posodobil gradiva na spletnem mestu v zvezi s temi proizvodi in storitvami.

5. Spletni računi, gesla in varnost

Nekatere funkcije ali storitve, ki so na razpolago na »Delo na uro«, lahko zahtevajo, da odprete račun (vključno z ustanovitvijo uporabniškega imena in gesla). Za ohranjanje zaupnosti informacij svojega računa, vključno z vašim geslom, in za vse dejavnosti in vsega, kar se pojavi v vašem računu ste odgovorni sami, da poskrbite, da so te informacije varne in zaupne. Strinjate se, da boste obvestili "Delo na uro" takoj v primeru kakršne koli nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla ali kakršne koli druge kršitve varnosti. Morda boste odgovorni za škodo, katero so utrpeli »Delo na uro« ali drugi uporabniki ter obiskovalci spletne strani v primeru zlorabe vašega uporabniškega imena, gesla ali računa.
Ne smete uporabljati uporabniških imen, gesel ali računov drugih uporabnikov brez izrecnega dovoljenja in soglasja imetnikov teh uporabniških imen, gesel ali računov. "Delo na uro" ne more in ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz vašega neupoštevanja teh obveznosti.

6. Pravilnik o zasebnosti

Osebni podatki so podatki, ki se lahko uporabijo za enolično identifikacijo ali kontaktiranje določene osebe. Za delovanje in zagotavljanje delovanja, boste morali določene osebne podatke posredovati na »Delo na uro«. "Delo na uro« in njegove podružnice bodo razpolagali s posredovanimi osebnimi podatki in jih bodo uporabljali v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. Vaše osebne podatke bodo lahko kombinirali z drugimi informacijami in s tem zagotovili oziroma izboljšami izdelke, storitve, vsebine in oglaševanja.

  • zbrani osebni podatki omogočajo, da vas sprotno obveščamo o novostih, posodobitvah programske opreme, in prihajajočih dogodkih. Prav tako nam pomagajo izboljšati naše storitve, vsebine in oglaševanja. Če ne želite pošiljanja informacij, se lahko kadarkoli odjavite z naše liste za pošiljanje informacij.
  • zbrani osebni podatki nam pomagajo razvijati, rezultate in izboljšali naše izdelke, storitve, vsebine in oglaševanje.
  • občasno lahko uporabimo vaše osebne podatke za pošiljanje pomembnih obvestil, kot so komunikacije o nabavah in spremembah naših pogojev oziroma politike poslovanja. Ker je ta informacija pomembna za vaše interakcije z "Delo na uro", se od te komunikacije ne morete odjaviti.
  • lahko uporabimo osebne podatke tudi za namene notranjega revidiranja, kot je analiza podatkov, in raziskave za izboljšanje izdelkov, storitev in komunikacije s strankami "Delo na uro"
  • v primeru vašega sodelovanja v nagradnih igrah, natečajih ali podobnih promocijah, lahko uporabimo podatke, ki jih potrebujemo za upravljanje teh programov.

Nadaljnja uporaba in omejitve uporabe osebnih podatkov so v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), objavljenem http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4690

7. Revizije in popravki

Materiali, ki se pojavljajo na spletni strani »Delo na uro« lahko vsebujejo tehnične, tipkarskih, fotografske ali druge napake. »Delo na uro« ne jamči, da so kateri koli od materialov, na spletni strani točni, popolni in osveženi. »Delo na uro« lahko spremeni material na spletni strani kadarkoli brez predhodnega obvestila. »Delo na uro« se ne obvezuje, da bo materiale popravila ali posodobila.

8. Spletne povezave

»Delo na uro« ni pregledalo vse strani, ki so povezane s spletno stranjo »Delo na uro« in ni odgovorno za vsebino katerekoli tako povezane spletne strani. Vključitev povezav ne nakazuje odobravanja »Delo na uro«. Uporaba teh povezanih spletnih strani je na lastno odgovornost.

9. Spreminjanje pogojev uporabe

»Delo na uro« lahko spremeni te pogoje uporabe kadarkoli brez predhodnega obvestila. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da vas zavezuje trenutna različica teh pogojev uporabe ob sami uporabi spletne strani.

10. Pristojno pravo

Vsak zahtevek v zvezi z »Delo na uro« ureja slovenska zakonodaja ne glede na morebitne kolizijske določbe z drugimi pravi.

11. Urejanje sporov

O vsakem sporu, ki izhaja iz ali se nanaša na ta sporazum na kakršenkoli način, v imenu ene ali več oseb bo odločalo na sodišču v Ljubljani, Slovenija.

Spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, analizira promet ter omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev. Z nadaljno uporabo se strinjate k uporabi piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Nastavitve.