Avtorska pogodba

V 99. členu ZASP-UPB3 je določeno, da se z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Vsebina avtorske pogodbe je avtorsko delo s področja književnosti, znanosti in umetnosti, kamor se uvrščajo zlasti:

 • govorjena dela kot npr. govori, pridige, predavanja,
 • pisana dela kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi,
 • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,
 • koreografska in pantomimska dela,
 • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju,
 • avdiovizualna dela;
 • likovna dela kot npr. slike, grafike in kipi,
 • arhitekturna dela kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture,
 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
 • kartografska dela,
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Glede ostalih sestavin avtorske pogodbe se uporabljajo določbe o podjemni pogodbi. Ugotovimo lahko, da je avtorska pogodba zelo podobna podjemni pogodbi, od nje se namreč loči zgolj po predmetu pogodbe. Avtorska pogodba se torej lahko uporablja samo takrat, kadar je njen predmet določeno avtorsko delo, v vseh ostalih primerih pride v poštev podjemna pogodba.

Prednosti dela preko avtorske pogodbe sta:

 • Za opravljanje dejavnosti ni potrebna registracija s.p. oziroma izpolnjevanje pogojev (kot npr. Za študentsko delo)
 • Davčno ugodnejši način za delavca (v primerjavi s podjemno pogodbo)

Slabost dela preko avtorske pogodbe je:

 • Uporabna je le za dejavnosti, katerih rezultat je avtorsko delo.

 

Davčni vidik avtorske pogodbe:
I. Dohodnina

Dohodek iz avtorske pogodbe se prav tako kot dohodek iz podjemne pogodbe obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in se vključuje v letno dohodninsko osnovo. Glede davčne osnove ter normiranih in dejanskih stroškov velja enako kot za podjemno pogodbo. Izplačevalec dohodka je zavezan plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od davčne osnove, ki se vključuje v dohodnino.

II. Primer obdavčitve dohodka iz avtorske pogodbe

V nadaljevanju je predstavljen primer obdavčitve avtorske pogodbe:

Bruto znesek 1.500 evrov
Normirani stroški (10 %) 150 evrov
Davčna osnova 1.350 evrov
Akontacija dohodnine (25 %) 337,5 evrov
Neto izplačilo 1.162,5evrov
Strošek izplačevalca 1.500 evrov
Spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, analizira promet ter omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev. Z nadaljno uporabo se strinjate k uporabi piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Nastavitve.